Druk:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzemienica Kościelna (św. Jerzy), Wiadomość o kleynocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiey i Wielkim Xięstwie Litewskim, Tudzież w przyległych Prowincyach z Ksiąg Paprockiego, Okolskiego, Potockiego, Rzączynskiego, Niesieckiego, Dunczewskiego, Chmielowskiego, oraz Aktu Elekcyi JKM Stanisława Augusta [...]. Zebrana w Czterech Częściach przez...

Wprowadzono: 02.07.2015 12:52 | Ost. aktualizacja: 02.07.2015 12:52 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Kuropatnicki, Ewaryst Andrzej

Tytuł/tytuły: Wiadomość o kleynocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiey i Wielkim Xięstwie Litewskim, Tudzież w przyległych Prowincyach z Ksiąg Paprockiego, Okolskiego, Potockiego, Rzączynskiego, Niesieckiego, Dunczewskiego, Chmielowskiego, oraz Aktu Elekcyi JKM Stanisława Augusta [...]. Zebrana w Czterech Częściach przez...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Warszawa

Data publikacji: 1789 r.

Losy po kasacie: 1. Urząd cenzury Cesarstwa Rosyjskiego; 2. dalsze losy nieznane, prawdopodobnie książki zniszczały w jakiejś składnicy niepotrzebnych akt.