Druk:
Cystersi, Obra (św. Jakub ap. (Większy)), Commentarius in Sacram Scripturam duobus tomis comperehensus - Editio novissima

Wprowadzono: 27.07.2015 15:04 | Ost. aktualizacja: 27.07.2015 15:04 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Tirinus Jacobus

Tytuł/tytuły: Commentarius in Sacram Scripturam duobus tomis comperehensus - Editio novissima

Tom/część: t. 2

Drukarnia: Augustae Vindelicorum, sumptibus Ignatii Adami et Francisci Antonii Veith

Data publikacji: 1757 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Dopisek odręczny na karcie tytułowej: Monasterii Obrensis S. Ordinis Cistercensis; 2. na str. 2 odręcznie: Remittitur benevolus lector ad Tomum primum. Scire Cupis fueram quis? Respice nomen aevorum Raphael occubuitbtristia metra cano. Reciditur in tumba Cor clausum morte Gurowski Digni Confratres, dicite nunc Requiem. In Saecula Saeculorum. Amen.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Wyższego Seminarium Duchownego MisjonarJy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze