Druk:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty), [Inc.: Wielmozna Mościa Dobrodzieyko...]

Wprowadzono: 12.11.2015 09:29 | Ost. aktualizacja: 12.11.2015 09:29 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Tytuł/tytuły: [Inc.: Wielmozna Mościa Dobrodzieyko...]

Tom/część: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. s. 1. wyklejki - wpis: Ex libris Casimiri Kozanecki [...] Sub Regula S. Augustini Militantium Professi; 2. s. 1. tekstu - wpis: Ex libris Pris Casimiri Kożanecki Ordinis Canonicis Regu B.B. MMW de Postia sub Regula S. Augustini Militantius Professi; 3. s. 347 - wpis: Pris Casimiru[s] Kozanecki; 4. grzbiet - naklejka: 66.

Uwagi:

Brak pierwszych kart; zniszczony półskórek na grzbiecie, poszarpana tektura i papier marmurkowy, ślady szkodników.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Kościół parafialny św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim

Sygnatura obecna: 1