Druk:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty), Dissertatio canonico-civilis, de mensoribus, sive agrimensoribus, sive geometris ...

Wprowadzono: 12.11.2015 09:29 | Ost. aktualizacja: 12.11.2015 09:29 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Gaworski, Jan Nepomucen Ignacy

Tytuł/tytuły: Dissertatio canonico-civilis, de mensoribus, sive agrimensoribus, sive geometris ...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Data publikacji: po 1775 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. s.tyt. - wpis: Conventus Xiążnensis PP. Augustinianorum; 2. przednia okł. - wpis: 34.

Uwagi:

Zalanie, pleśń, pozaginane rogi.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Kościół parafialny św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim

Sygnatura obecna: 13

Źródła opracowań (w tym bibliografia)