Druk:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty), Kazania przez Wielebnego Xiędza Karola de la Rue Societatis Jesu, Kaznodzieię ordynaryjnego przez dziewięć lat u Króla Francuskiego Ludwika XIV, po Francusku miane y do druku podane. A teraz dla zawartey w nich niepospolitey iasności, przyiemności y mocy prawd wiary na Polski ięzyk przetłumaczone przez X. Alexandra Brodowskiego Soc: Jesu Świętey Teologii Professora. Część trzecia

Wprowadzono: 12.11.2015 09:29 | Ost. aktualizacja: 12.11.2015 09:29 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Rue, Karol de la

Tytuł/tytuły: Kazania przez Wielebnego Xiędza Karola de la Rue Societatis Jesu, Kaznodzieię ordynaryjnego przez dziewięć lat u Króla Francuskiego Ludwika XIV, po Francusku miane y do druku podane. A teraz dla zawartey w nich niepospolitey iasności, przyiemności y mocy prawd wiary na Polski ięzyk przetłumaczone przez X. Alexandra Brodowskiego Soc: Jesu Świętey Teologii Professora. Część trzecia

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Lwów

Drukarnia: Drukarnia J.K.M. Akademii Societatis Jesu

Data publikacji: 1759 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. s. 2. wyklejki - wpis: Ad Bibliothecam Conventus PP. Augustinianorum Magna Xiąż [5 nczyt.] Fr. Stanis. Mysłowski; 2. s.tyt. - wpis: X. And. Folwarczny, 3. s.tyt. - wpis: Conventus PP. Augustin Magno Xiążnensis

Uwagi:

Oprawa podniszczona, grzyby, zacieki, z tyłu ślady po owadach.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Kościół parafialny św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim

Sygnatura obecna: 37