Druk:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty), Immortalitas omni saeculorum memoria perseveraturae famae post Extremum è vita Excessum [...] Ursulae Franciscae Radivilliae [...] Celebrata a maestissimo Radivilliano Collegio Nesvisiensi Soc. Jesu. Anno 1753

Wprowadzono: 12.11.2015 09:29 | Ost. aktualizacja: 12.11.2015 09:29 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Radziwiłłowa, Urszula Franciszka

Tytuł/tytuły: Immortalitas omni saeculorum memoria perseveraturae famae post Extremum è vita Excessum [...] Ursulae Franciscae Radivilliae [...] Celebrata a maestissimo Radivilliano Collegio Nesvisiensi Soc. Jesu. Anno 1753

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Nieśwież

Drukarnia: Typis Ducalibus Radivillianis in Collegio Societatis Jesu

Data publikacji: 1753 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. s.tyt. - wpis: Ex Libris Cntus Ma [reszta obdarta]; 2. grzbiet - ślad po naklejce inw. [Uwaga: współopr. z 88 a, 88c]

Uwagi:

Półskórek i tektura - podniszczona oprawa, obgryziony w znacznym stopniu prawy dolny róg. Zaplamiona i podniszczona.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Kościół parafialny św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim

Sygnatura obecna: 88b

Źródła opracowań (w tym bibliografia)