Druk:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty), Kazania niedzielne na cały rok w przeświętney Kátedrze Metropolitáńskiey Gnieźnieńskiey miane przez X.M. Stanisława Szczepanowskiego Franciszkáná ná ów czas w Tumie Káznodzieię Y przez tegoż do druku z dozwoleniem Stárszych podane Roku Páńskiego 1761, tom I

Wprowadzono: 12.11.2015 09:29 | Ost. aktualizacja: 12.11.2015 09:29 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Szczepanowski, Stanisław

Tytuł/tytuły: Kazania niedzielne na cały rok w przeświętney Kátedrze Metropolitáńskiey Gnieźnieńskiey miane przez X.M. Stanisława Szczepanowskiego Franciszkáná ná ów czas w Tumie Káznodzieię Y przez tegoż do druku z dozwoleniem Stárszych podane Roku Páńskiego 1761, tom I

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: w Drukárni Seminarium Biskupiego Akademickiego

Data publikacji: 1761 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. s.tyt. - wpis: Pro conventu Xiąznensi P.P. Augustinianorum offert P. Stanislaus Rozycki Aug. 1767 R. 15 January Cracovie; 2. tamże, na dole strony - nieczytelny wpis (wyblakły); 3. grzbiet - ślad po naklejce inw.

Uwagi:

Oprawa podniszczona, odklejający się półskórek, poszarpane brzegi oprawy, w bloku zacieki.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Kościół parafialny św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim

Sygnatura obecna: 89