Druk:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty), Institutiones Metaphysicae conscriptae in usum suorum DD. Auditorum

Wprowadzono: 12.11.2015 09:29 | Ost. aktualizacja: 12.11.2015 09:29 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Scherffer, Carolo

Tytuł/tytuły: Institutiones Metaphysicae conscriptae in usum suorum DD. Auditorum

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Wiedeń

Drukarnia: Typis Joannis Thomae Trattner, Caes. Reg. Maj. Aulae Bibliopolae et Universit. Typographi

Data publikacji: 1754 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. s. 2. wyklejki - wpis: Ex Bibliotheca P.P. Augustinia Contus (jeden wyraz nieczyt.) Magno=Ksiąznens; 2. s. 3. wyklejki - wpis: N. 17 Ex Bibliotheca Theophili Oberski [Uwaga: współopr. z 91a]

Uwagi:

Obtarcia oprawy, na kartach nieliczne zaplamienia.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Kościół parafialny św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim

Sygnatura obecna: 91b