Druk:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty), Kazania y mowy przygodne w rożnych nabożeństwa okolicznościach przez X. Józefa Męcińskiego Reformata Kaznod. złożone i do druku z dozwoleniem Zwierzchności podane w liczbie wydanych tegoż Autora dzieł Tom XXVIII

Wprowadzono: 12.11.2015 09:29 | Ost. aktualizacja: 12.11.2015 09:29 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Męciński, Józef

Tytuł/tytuły: Kazania y mowy przygodne w rożnych nabożeństwa okolicznościach przez X. Józefa Męcińskiego Reformata Kaznod. złożone i do druku z dozwoleniem Zwierzchności podane w liczbie wydanych tegoż Autora dzieł Tom XXVIII

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: w Drukarni Gröblowskiey

Data publikacji: 1809 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. s.tyt. - wpis nieczyt.; 2. tamże - wpis: Zukniewski?; 3. tamże - wpis nieczyt., przekreślone wielokrotnie: Ex Libris (?) Benedicti (?) 1821.; 4. s. 1. tekstu - wpis: (?) JGurbertus Błażewicz A:O:S: Augustini; 5. grzbiet - naklejka inw.: 61

Uwagi:

Zniszczona oprawa - plamy, zadrapania, obtarcia, oprawa częściowo oddzielona od bloku; ślady po owadach, zaplamienia.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Kościół parafialny św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim

Sygnatura obecna: 93