Druk:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty), Coram iudicio recolendae memoriae Nicolai de stemmate Jelitarum a Dembowa Gora Dembowski,... episcopi Camenecensis...: Pars 3: De decisoriis processus inter infideles iudaeos diocesis Camenecensis, in materia iudaicae eorum perfidiae...

Wprowadzono: 12.11.2015 09:29 | Ost. aktualizacja: 12.11.2015 09:29 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Kleyn, Casimir Franziskus

Tytuł/tytuły: Coram iudicio recolendae memoriae Nicolai de stemmate Jelitarum a Dembowa Gora Dembowski,... episcopi Camenecensis...: Pars 3: De decisoriis processus inter infideles iudaeos diocesis Camenecensis, in materia iudaicae eorum perfidiae...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Lwów

Drukarnia: Typis Confraternitatis SSS. Trinitatis

Data publikacji: 1758 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. s. 2.wyklejki - wpis: Pro Conventu Xiąznensi PP Augustinianorum offert P. Stanislaus Rozycki Aug. A 1768 d 15 Fbris Leopoli; 2. grzbiet - naklejka inw.: 1.

Uwagi:

Obtarcia oprawy, odklejający się papier marmurkowy i fragmenty skóry, plamy i zacieki w bloku, naddarty grzbiet.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Kościół parafialny św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim

Sygnatura obecna: 104

Źródła opracowań (w tym bibliografia)