Druk:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty), [Inc. Genesis…]

Wprowadzono: 12.11.2015 09:29 | Ost. aktualizacja: 12.11.2015 09:29 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Tytuł/tytuły: [Inc. Genesis…]

Tom/część: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. s. 161. - wpis: Ista Biblia sunt Conventus Magno=Xiąznensis Ordinis Eremitarum S. Patris Augustini; 2. s. 1055. - wpis: Comparavit die 24 Junii 1785 Anno pro Conventua Magno=Xiąznensi Ordinis Eremitarum S. Patris Augustini Mgr Fr Henricus Faborowicz Augustinianus Filius ejusdem Conventus A Prior

Uwagi:

Brak oprawy, brak kilku początkowych stron, prawdopodobnie jest to t. II - w indeksie informacja o Nowym testamencie.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Kościół parafialny św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim

Sygnatura obecna: 105