Druk:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty), Ewangelie i epistoły na niedziele, Wielki Post i wszystkie święta rozłożone

Wprowadzono: 12.11.2015 09:29 | Ost. aktualizacja: 12.11.2015 09:29 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Tytuł/tytuły: Ewangelie i epistoły na niedziele, Wielki Post i wszystkie święta rozłożone

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Warszawa

Drukarnia: w Drukarni XX. Missyonarzy

Data publikacji: 1832 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. s. 1. wyklejki - niebieska karteczka z numerem 146; 2. s.tyt. - wpis: Dla Kościoła XX. Augustynianów w Wielkim Książu

Uwagi:

Blok oddzielony od oprawy, oprawa podniszczona i zabrudzona, plamy i zacieki w bloku.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Kościół parafialny św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim

Sygnatura obecna: 128