Druk:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty), Homilie katolickie czyli wykład Świętych Ewangelij na niedziele i święta napisane po niemiecku przez Xiędza Marcina Königsdorfera, duchownego radzcę króla bawarskiego, dziekana i proboszcza w Lutzingen i miewane do swoich parafian, a teraz dla wygody proboszczów osobliwie wiejskich, na język polski przełożone podług trzeciego poprawnego wydania z roku 1828. Część niedzielna

Wprowadzono: 12.11.2015 09:29 | Ost. aktualizacja: 12.11.2015 09:29 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Königsdorfer, Marcin

Tytuł/tytuły: Homilie katolickie czyli wykład Świętych Ewangelij na niedziele i święta napisane po niemiecku przez Xiędza Marcina Königsdorfera, duchownego radzcę króla bawarskiego, dziekana i proboszcza w Lutzingen i miewane do swoich parafian, a teraz dla wygody proboszczów osobliwie wiejskich, na język polski przełożone podług trzeciego poprawnego wydania z roku 1828. Część niedzielna

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Warszawa

Drukarnia: w Drukarni XX. Missyonarzy

Data publikacji: 1843 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. s. 2. wyklejki - wpis: 5; 2. tamże - wpis: Kański Stanisł. Alumn Sam.; 3. s.tyt. - wpis usunięty - wyrwany i podklejony czystym papierem; 4. tamże - wpis: A. Śliwiń. Augustyni [Uwaga: współopr. z 131b]

Uwagi:

Podniszczona oprawa, naderwany grzbiet, niewielkie pęknięcia na łączeniu bolku z oprawą, plamy i zacieki w bloku.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Kościół parafialny św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim

Sygnatura obecna: 131a