Druk:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty), Głos wołaiącego na Puszczy Augustynianskiey (…) to iest Kazania na wszystkie Niedźiele całego Roku, podczas Seymow, tudźiesz na rożnych mieyscach przed Maiestatem J.K.Mći miane przez WW.OO. Augustynianow Warszawskich przy Kościele Świętego Marcina, zebrane

Wprowadzono: 12.11.2015 09:29 | Ost. aktualizacja: 12.11.2015 09:29 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Gołębiowski, Chryzostom

Tytuł/tytuły: Głos wołaiącego na Puszczy Augustynianskiey (…) to iest Kazania na wszystkie Niedźiele całego Roku, podczas Seymow, tudźiesz na rożnych mieyscach przed Maiestatem J.K.Mći miane przez WW.OO. Augustynianow Warszawskich przy Kościele Świętego Marcina, zebrane

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Lwów

Drukarnia: w Drukarni J.K.Mći Bractwa SSS.Troycy

Data publikacji: 1757 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. s. 2. wyklejki - wpis: Conventus Magnoxiąznensi; 2. grzbiet - naklejka inw.: brak numeru (wyblakł)

Uwagi:

Pęknięcia skóry na grzbiecie, obtarcia oprawy, urwany prawy dolny róg, ślady po owadach; w bloku plamy i zacieki.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Kościół parafialny św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim

Sygnatura obecna: 138

Źródła opracowań (w tym bibliografia)