Druk:
Kapucyni, Nysa (św. Franciszek z Asyżu), Diß büchlin genannt das Wurtzgärtlin der andächtigen übung/ ist also gesetzt vnd geordent durch ainen gaistlichen vatter/ Barfusser sant Franciscen ordenns der Obseruantz/ in der Prouintz österreich/ got zu lob vnd dem nächsten zu nutz vnd aufmnemung in andacht

Wprowadzono: 16.11.2015 18:57 | Ost. aktualizacja: 16.11.2015 18:57 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Tytuł/tytuły: Diß büchlin genannt das Wurtzgärtlin der andächtigen übung/ ist also gesetzt vnd geordent durch ainen gaistlichen vatter/ Barfusser sant Franciscen ordenns der Obseruantz/ in der Prouintz österreich/ got zu lob vnd dem nächsten zu nutz vnd aufmnemung in andacht

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Augsburg

Drukarnia: durch Maister Johann Otmar

Data publikacji: 1513 r.

Język: niemiecki

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Loci Capucinorum Nissensi.; 2. Ex Bibliotheca Reg.Univers.Vratisl. [brak pieczęci] Ascet.IV.Oct.36.

Losy po kasacie: BU Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 457430