Druk:
Franciszkanie (konwentualni), Środa Śląska (Święty Krzyż), Dittionario volgare, & Latino, Nelqvale Si Contiene come i vocaboli Italiani si possono dire, et esprimere Latinamente: Per M.Filippo Venuti da Cortona, Con Vn Dittionario Delle voce Latine simile à quello del Calepino, co'numeri per ritrouar nel Volgare la loro significatione. Aggivnto Dal Medesimo In questa nuoua impressione. Corretto con diligenza, & accresciuto di nuouo di molte uoci, che non erano nell;altre impressioni, cauate tutte da migliori Auttori, che saranno segnate con questo segno

Wprowadzono: 16.11.2015 18:57 | Ost. aktualizacja: 16.11.2015 18:57 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Venuti, Filippo

Tytuł/tytuły: Dittionario volgare, & Latino, Nelqvale Si Contiene come i vocaboli Italiani si possono dire, et esprimere Latinamente: Per M.Filippo Venuti da Cortona, Con Vn Dittionario Delle voce Latine simile à quello del Calepino, co'numeri per ritrouar nel Volgare la loro significatione. Aggivnto Dal Medesimo In questa nuoua impressione. Corretto con diligenza, & accresciuto di nuouo di molte uoci, che non erano nell;altre impressioni, cauate tutte da migliori Auttori, che saranno segnate con questo segno

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Wenecja

Drukarnia: Appresso Gio. Domenico de Micheli; Ex Ioannis Antonij Bertani Typographeio

Data publikacji: 1592 r.

Język: włoski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Dieses Buch hab ich von dem Simon Ulrico Pistoris a Scuslitz als er ... in Patriam gezogen überlehnens Gregor Artrat; 2. Conventus S.Crucis Neoforensis 1721.; Aus der Bibliothek der Minorriten zu Neumarkt [exlibris]; 3. Ex Bibl.Univ.Viad.Vrat. [pieczęć] Lit.ital.IV.Oct.11.

Losy po kasacie: BU Wrocław

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: 1. RP (Gregor Artrat); 2. RP (Simon Ulrico Pistoris a Scuslitz). Oprócz języka głównego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 457068