Druk:
Dominikanie, Gidle (Wniebowzięcie NMP), Concordantiae maiores Sacrae Bibliae summis vigiliis iam recens ultra omnes aeditiones a quodam theologiae studioso [Ioanne Gastio] castigate et locupletate.

Wprowadzono: 25.01.2016 20:27 | Ost. aktualizacja: 25.01.2016 20:27 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Tytuł/tytuły: Concordantiae maiores Sacrae Bibliae summis vigiliis iam recens ultra omnes aeditiones a quodam theologiae studioso [Ioanne Gastio] castigate et locupletate.

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Bazylea

Drukarnia: per Io. Hervagium

Data publikacji: 1549 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. F[rat]ris Thomae Luczkouitij Ordinis Praedicatorum Conventus Crac[oviensis] a G[e]n[er]oso D[omino] Hieronijmo Cieszanowski Terrae Premislien[sis] Benefactori singulari 1600 2. Pro Conuentu Gidlensi Ordinis Praedicatorum 3. Applicatae sunt haec Concordantiae ad usum F[rat]ris Ioannis Strażon S[anctae] T[heologiae] Lect[oris] A[nn]o 1665 4. Conventus Gedanensis.

Losy po kasacie: Dominikanie w Gdańsku

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Sygnatura obecna: Sd. 602.1054