Druk:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Biblia to iest Xięgi Stharego y Nowego Zakonu na polski ięzyk... nowo wyłożona. [Tłum. i wyd. Jan Leopolita]

Wprowadzono: 25.01.2016 20:27 | Ost. aktualizacja: 25.01.2016 20:27 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Tytuł/tytuły: Biblia to iest Xięgi Stharego y Nowego Zakonu na polski ięzyk... nowo wyłożona. [Tłum. i wyd. Jan Leopolita]

Tom/część: 2

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: w druk. Mik. i Stan. Szarffenbergów

Data publikacji: 1560 - 1561 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Inscriptus Catalogo librorum Monasterij Lubinen[sis] – XVII w. 2. Bibliot[heca] Lubin[ensis] O[rdinis] S[ancti] B[enedicti]

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Sygnatura obecna: Sd. 612.60