Druk:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Annales ecclesiastici. Tomus I-XII.

Wprowadzono: 25.01.2016 20:27 | Ost. aktualizacja: 25.01.2016 20:27 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Baronius, Caesar

Tytuł/tytuły: Annales ecclesiastici. Tomus I-XII.

Tom/część: 12

Miejsce wydania: Rzym

Drukarnia: excud. Aloys. Zannetus

Data publikacji: 1593 - 1607 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Ex libris Samuelis Nakielski Custodis Conventus Miech[oviensis] A[nno] 1616 – S[amuel] N[akielski] C[onventus] M[iechoviensis] 2. C[onvnetus] M[iechoviensis] Anno D[omi]ni 1616 - C[onventus] † M[iechoviensis]

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Sygnatura obecna: Sd. 612.56