Druk:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Biblia sacra ad optima quaeque veteris, ut vocant tralationis exemplaria summa diligentia parique fide castigata. His adiecimus Hebraicorum, Graecarum, caeterarumque peregrinarum vocum... interpretationem. Indices insuper tres...

Wprowadzono: 25.01.2016 20:27 | Ost. aktualizacja: 25.01.2016 20:27 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Tytuł/tytuły: Biblia sacra ad optima quaeque veteris, ut vocant tralationis exemplaria summa diligentia parique fide castigata. His adiecimus Hebraicorum, Graecarum, caeterarumque peregrinarum vocum... interpretationem. Indices insuper tres...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Leuven

Drukarnia: apud Seb. Gryphium

Data publikacji: 1550 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. I[acobus] R[okossowski] h. Glaubicz – 1569 2. Anno 1570 Januarij die 28 Jacobus Rokosowski procamerarius Lugowski Domino et benefactori suo obseruandis[simo] perpetue amicicie Ergo d[edit] 3. Post mortem vero R[everen]di D[omini] S[imonis] Ługowski Nominati Epi[scopi] Przemislien[sis] et P[rae]p[osi]ti Miechovien[sis], per manus G[e]n[er]osi D[omini] Stanislai Lugowskj tanquam successoris legitimi Martino Falkowskj ob bene merita eius benefactori multis annis praestita hic liber est datus. A[nn]o D[omini] 1583 diebus Ianuarij. Ad M[aiorem] D[ei] G[loriam] 4. C[onventus] † M[iechoviensis]

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Sygnatura obecna: Sd. 602.718