Druk:
Cystersi, Obra (św. Jakub ap. (Większy)), Epistolarum Leonis Decimi Pont[ificis] Max[imi] nomine scriptarum libri XVI ad Paulum III Pont[ificem] Max[imum]... missi.

Wprowadzono: 25.01.2016 20:27 | Ost. aktualizacja: 25.01.2016 20:27 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Bembo, Pietro

Tytuł/tytuły: Epistolarum Leonis Decimi Pont[ificis] Max[imi] nomine scriptarum libri XVI ad Paulum III Pont[ificem] Max[imum]... missi.

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Bazylea

Drukarnia: per Hier. Frobenium et Nic. Episcopium

Data publikacji: 1547 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Sum Valentini Codmae Brombergensis – XVI w. 2. M[o]n[aste]rij Obrensis – XVII w. 3. L[yceum] V[arsaviense]

Losy po kasacie: Liceum w Warszawie

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Sygnatura obecna: Sd. 618.85