Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Słonim, Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu... na Polski ięzyk... przełożone... przez... Jakuba Wuyka...

Wprowadzono: 25.01.2016 20:27 | Ost. aktualizacja: 25.01.2016 20:27 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Tytuł/tytuły: Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu... na Polski ięzyk... przełożone... przez... Jakuba Wuyka...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: w druk. Łazarzowej

Data publikacji: 1599 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Bibliothecae PP[atrum] Bernar[dinorum] Con[ven]tus Słonim[ensis]. Applicatur Bibliothecae Słonimensi – XVIII w.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Sygnatura obecna: Sd. 612.29