Druk:
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury), Annales ecclesiastici. Tomus I-XII.

Wprowadzono: 25.01.2016 20:27 | Ost. aktualizacja: 25.01.2016 20:27 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Baronius, Caesar

Tytuł/tytuły: Annales ecclesiastici. Tomus I-XII.

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Rzym

Drukarnia: excud. Aloys. Zannetus

Data publikacji: 1593 - 1607 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Liber B[eatae] M[ariae] V[irginis] in Suleow.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Sygnatura obecna: Sd. 612.56