Druk:
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury), Biblia. Concordantiae in eadem ex tum Veteri tum Novo Testamento, Sacrisque Canonibus [Eusebii Pamphylii] nec non et ex viginti Iosephi [Flavii] De antiquitate et Bello Iudaico libris excerptae. Annotationes ex sacrisScriptoribus sumptae... Interpretationes nominum Hebraicorum... Indices copiosissimi...

Wprowadzono: 25.01.2016 20:27 | Ost. aktualizacja: 25.01.2016 20:27 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Tytuł/tytuły: Biblia. Concordantiae in eadem ex tum Veteri tum Novo Testamento, Sacrisque Canonibus [Eusebii Pamphylii] nec non et ex viginti Iosephi [Flavii] De antiquitate et Bello Iudaico libris excerptae. Annotationes ex sacrisScriptoribus sumptae... Interpretationes nominum Hebraicorum... Indices copiosissimi...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Leuven

Drukarnia: ex off. typ. Io. Crispini

Data publikacji: 1539 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. F[rat]ri Petro donatus liber Paulo Stachovic Bełdrichouiensis Eccl[esi]ae subditi [!]. Oretur pro eo et pro defuncto Sacerdote consanguineo illius – XVII w. 2. Liber Monasterij B[eatae] V[irginis] M[ariae] in Suleiow S[acri] O[rdinis] Cister[ciensis]

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Sygnatura obecna: Sd. 602.675