Druk:
Karmelici, Warszawa-Leszno, Enchiridion Psalmorum... Eorundem ex veritate Hebraica versionem ac Io[annis] Campensis e regione paraphrasim... complectens. Concionem praeterea Salomonis Ecclesiastae, per eundem Campensem ex Hebraico paraphrastikos [Gr.] traductam.

Wprowadzono: 25.01.2016 20:27 | Ost. aktualizacja: 25.01.2016 20:27 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Tytuł/tytuły: Enchiridion Psalmorum... Eorundem ex veritate Hebraica versionem ac Io[annis] Campensis e regione paraphrasim... complectens. Concionem praeterea Salomonis Ecclesiastae, per eundem Campensem ex Hebraico paraphrastikos [Gr.] traductam.

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Paryż

Drukarnia: ex off. Mart. Iuvenis

Data publikacji: 1565 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. zapis zamazany 2. Vacate et videte Kenelme Digby – XVII w. J. A. Załuskiego: Manus Kenelmi Digby 3. Carmeli Varsaviensis in Leszno penes Varsaviam – XVIII w. 4. [Józef Andrzej Załuski].

Losy po kasacie: 1. RP: Załuski Józef Andrzej

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Sygnatura obecna: Sd. 618.5