Druk:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Biblij Czeská. [Ed. 2.]

Wprowadzono: 25.01.2016 20:30 | Ost. aktualizacja: 25.01.2016 20:30 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Tytuł/tytuły: Biblij Czeská. [Ed. 2.]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Praga

Drukarnia: u Girijka Melanrtycha Roždalowskeho

Data publikacji: 1556 - 1557 r.

Język: czeski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Ex cathalogo libror[um] Monast[erii] Lubinen[sis] – XVI w. 2. Bibliot[hecae] Lubin]ensis] O[rdinis] S[ancti] B[enedicti]

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Sygnatura obecna: Sd. 602.179