Druk:
Karmelitanki bose, Lublin [józefatki] (św. Józef), [Delle meditationi sopra i principali misterii della vita... di Christo, P. IV:] Delle meditationi sopra le sette festivita principali della B. Vergine... et sopra il commune de santi parte quarta... Di nuovo rivedute et in questa seconda editione ricorrette...

Wprowadzono: 25.01.2016 21:29 | Ost. aktualizacja: 25.01.2016 21:29 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Bruno, Vincenzo

Tytuł/tytuły: [Delle meditationi sopra i principali misterii della vita... di Christo, P. IV:] Delle meditationi sopra le sette festivita principali della B. Vergine... et sopra il commune de santi parte quarta... Di nuovo rivedute et in questa seconda editione ricorrette...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Wenecja

Drukarnia: appr. i Gioliti

Data publikacji: 1597 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. klasztoru lubelskiego liber Niepokalanego Poczęcia Naświętszej Panny od Siostry Paulli [= Heleny Tekli Lubomirskiej, karmelitanki bosej]

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Sygnatura obecna: Sd. 608.2422