Druk:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Antyperaspistes pro vera componendorum Ecclesiae dissidiorum ratione D. Matthiae Bredenbachii... adversus convicia et calumnias Jacobi Andreae Smidelini quas inscripsit Hyperaspisten tōn proleomenōn [Gr.] Ioannis Brentii... Annexa est passim in ipso opere despulsio sycophantiarum, quas idem Smidelinus in catholicae fidei propugnationem... D. Stanislai Hosii... effudit... faciebat Tilmanus Bredenbach...

Wprowadzono: 25.01.2016 21:29 | Ost. aktualizacja: 25.01.2016 21:29 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Bredenbach, Tilmann

Tytuł/tytuły: Antyperaspistes pro vera componendorum Ecclesiae dissidiorum ratione D. Matthiae Bredenbachii... adversus convicia et calumnias Jacobi Andreae Smidelini quas inscripsit Hyperaspisten tōn proleomenōn [Gr.] Ioannis Brentii... Annexa est passim in ipso opere despulsio sycophantiarum, quas idem Smidelinus in catholicae fidei propugnationem... D. Stanislai Hosii... effudit... faciebat Tilmanus Bredenbach...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kolonia

Drukarnia: apud Gerv. Calenium et haer. Io. Quentelii

Data publikacji: 1568 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: †M[iechoviensis]

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Sygnatura obecna: Sd. 614.58