Druk:
Bazylianie, Supraśl (Zwiastowanie NMP), Kronika tho iesth Historya swiata... s przydanim... rzeczy nowych... do.. roku... 1564, s figurami...

Wprowadzono: 25.01.2016 21:30 | Ost. aktualizacja: 25.01.2016 21:30 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Bielski, Marcin

Tytuł/tytuły: Kronika tho iesth Historya swiata... s przydanim... rzeczy nowych... do.. roku... 1564, s figurami...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: druk. u Matth. Siebeneychera

Data publikacji: 1564 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Ex [libris monasterii?] Suprasliensis – zapis część. wycięty 2. Monasterij Zyrowicen[sis] – zapis zamazany 3. Chr[omiński Kazimierz] 4. L[iceum] V[arsaviensis] 5. Biblioteka Główna w Warszawie

Losy po kasacie: bazylianie w Żyrowicach; RP: Chromiński Kazimierz; Liceum w Warszawie; Biblioteka Główna w Warszawie

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Sygnatura obecna: Sd. 612.225