Druk:
Dominikanie, Sieradz (św. Stanisław bp i m.), Roberti Stephani dictionarium nominum prioprium virorum, urbium, fluviorum, montium, caeterorumque locorum, quae passim apud melioris notae autores leguntur,

Wprowadzono: 05.02.2016 22:03 | Ost. aktualizacja: 05.02.2016 22:03

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Estienne, Robert

Tytuł/tytuły: Roberti Stephani dictionarium nominum prioprium virorum, urbium, fluviorum, montium, caeterorumque locorum, quae passim apud melioris notae autores leguntur,

Miejsce wydania: Kolonia

Drukarnia: apud Ioannem Gymnicum

Data publikacji: 1576 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Ex cathalogo librorum Adamo Laskowski [XVII w.]; 2. Ex libris fris Feliciani Sokołowski Ord. Pred. Conv. Syrad. [XVII w.]

Uwagi:

Współopr. z Muretus, Marcus Antonius, Epistolarum liber. Adiunximus epistolam Iulii Pogiani de Ciceronis imitando modo, Kolonia 1585

Cechy fizyczne

Materiał: inny

Wymiary: octavo

Ilość kart/stron: k. nlb.

Oprawa: tektura, jasna skóra, na górnej okładzinie tłoczony napis: Ilvcilar poeticvs/epistolae mureti; nieregularne nacięcia

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Kościoła Parafialnego w Topoli Królewskiej