Druk:
Jezuici, Wrocław (Najśw. Imię Jezus), Aldi Manvtii Romani Rvdimenta Grammatices Latinae Lingvae. De literis graecis & diphthongis, & quemadmodum ad nos ueniant. Abbreuiationes, quibus frequenter graeci utuntur. Oratio dominica, & duplex Salutatio ad Virginem glioriosiss. Symbolum Apostolorum. Diui Ioannis Euangelistae Euangelium. Aurea Carmina Pythagorae. Phocylidis Poema ad bene, beateque uiuendum. Omnia haec cum interpretatione latina. Introductio per breuis ad hebraicam linguam […]

Wprowadzono: 12.02.2016 10:57 | Ost. aktualizacja: 12.02.2016 10:57 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Manutius, Aldus

Tytuł/tytuły: Aldi Manvtii Romani Rvdimenta Grammatices Latinae Lingvae. De literis graecis & diphthongis, & quemadmodum ad nos ueniant. Abbreuiationes, quibus frequenter graeci utuntur. Oratio dominica, & duplex Salutatio ad Virginem glioriosiss. Symbolum Apostolorum. Diui Ioannis Euangelistae Euangelium. Aurea Carmina Pythagorae. Phocylidis Poema ad bene, beateque uiuendum. Omnia haec cum interpretatione latina. Introductio per breuis ad hebraicam linguam […]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Wenecja

Drukarnia: Aldus Manutius

Data publikacji: 1501 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Collegij Societatis Jesu Wratislaviae Catalogo inscriptus Anno 1671.; 4. Ex Bibl.Univ.Viad.Vrat.[pieczęć] Ald.56.

Losy po kasacie: BU Wrocław

Uwagi:

Oprócz języka głównego również: greka. Brak strony tytułowej.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 461900