Druk:
Cystersi, Gdańsk-Oliwa (Trójca Święta), De arte destillandi

Wprowadzono: 12.02.2016 11:01 | Ost. aktualizacja: 12.02.2016 11:01 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Brunschwig Hieronymus

Tytuł/tytuły: De arte destillandi

Miejsce wydania: Strasburg

Drukarnia: Joannes Grüninger

Data publikacji: 1500 r.

Język: niemiecki

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Mon[aste]rij Oliven[sis] Ord[ini]s Cist[erciensium] in Prussia.; 2. Dess Klosters Oliw in Preuss[en].

Losy po kasacie: Bibl. Miejska w Gdańsku.

Uwagi:

Brak licznych składek.

Cechy fizyczne

Materiał: papier

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Sygnatura obecna: XV. 670