Druk:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Krasnystaw (Trójca Święta), Rerum Polonicarum tomi tres

Wprowadzono: 12.02.2016 11:03 | Ost. aktualizacja: 12.02.2016 11:03 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Guagninus Alexander

Tytuł/tytuły: Rerum Polonicarum tomi tres

Miejsce wydania: Frankfurt nad Menem

Drukarnia: J. Wechelus

Data publikacji: 1584 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Can. Reg. Lat. Cras. Nro 7.

Uwagi:

Sygnatura dawna 284.

Cechy fizyczne

Materiał: papier

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wydziału Teologicznego Boboalnum w Warszawie

Sygnatura obecna: XVI. O. 69