Druk:
Jezuici, Śrem-Klasztorek (św. Ignacego Loyoli), Vita Francisci Borgiae. - Franciscus Borgia: Pia opuscula

Wprowadzono: 12.02.2016 11:04 | Ost. aktualizacja: 12.02.2016 11:05 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Ribadeneira Petrus

Tytuł/tytuły: Vita Francisci Borgiae. - Franciscus Borgia: Pia opuscula

Miejsce wydania: Antwerpia

Drukarnia: Joachim Trognaesius

Data publikacji: 1598 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Bibliotheca Collegii Sremensis; 2. Ex Biblioth. Stud. Theol. Prov. Galic. Soc. Jesu.

Losy po kasacie: Bibl. Studiów Teologicznych Prowincji Galicyjskiej (Jezuici)

Uwagi:

Sygnatura dawna 10551; tłum. łac. z hiszp. Schott A..

Cechy fizyczne

Materiał: papier

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wydziału Teologicznego Boboalnum w Warszawie

Sygnatura obecna: XVI. O. 26