Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Barczewo (św. Andrzej ap.), Legenda aurea

Wprowadzono: 12.02.2016 11:04 | Ost. aktualizacja: 12.02.2016 11:04 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Iacobus de Voragine

Tytuł/tytuły: Legenda aurea

Miejsce wydania: Hagenau

Drukarnia: Henricus Gran

Data publikacji: 1497 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. [Conventus Vatemburgensis]; 2. Bibliotheca Lycei Regii Hosiani; 3. Kaiser-Wilhelm-Bibliothek Posen. Geschenk de Kgl. Lyceum Hosianum. Braunsberg. 1898-1899.; 4. Kaiser-Wilhelm-Bibliothek.

Losy po kasacie: Bibl. Królewskiego Liceum w Braniewie. Od 1898 r. Kaiser-Wilhelm-Bibliothek w Poznaniu.

Cechy fizyczne

Materiał: papier

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Sygnatura obecna: Inc. 45.