Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Poznań (Święty Krzyż, Wniebowzięcie NMP, św. Andrzej ap., św. Franciszek z Asyżu, św. Bernardyn ze Sieny), Summa angelica de casibus conscientiae, cum additione Hieronymi Tornieli

Wprowadzono: 12.02.2016 11:04 | Ost. aktualizacja: 12.02.2016 11:04 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Angelus de Clavasio

Tytuł/tytuły: Summa angelica de casibus conscientiae, cum additione Hieronymi Tornieli

Miejsce wydania: Wenecja

Drukarnia: Georgius Arrivabene

Data publikacji: 1492 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pro loco Posnaniensi; 2. Reverendi Patris Pauli […]ticinii Slupcensis artium et philosophiae Bavvalaurei Concionatoris; 3. Reverendissimus D. Andreas Rychlicki Suffraganus Posnanensis Conventui Posnaniensi Fratrum Ordinis Praedicatorum dedit A.D. 1616 Die 22 Novembris.

Cechy fizyczne

Materiał: papier

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Sygnatura obecna: Inc. 9.