Druk:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Wrocław (św. Franciszek z Asyżu), Decretales, cum glossa Bernardi Parmensis (Bottoni)

Wprowadzono: 12.02.2016 11:04 | Ost. aktualizacja: 12.02.2016 11:04 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Grzegorz IX, papież

Tytuł/tytuły: Decretales, cum glossa Bernardi Parmensis (Bottoni)

Miejsce wydania: Bazylea

Drukarnia: Michael Wenssler

Data publikacji: 1482 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. [zaczerniona]; 2. Ex legitima auctione comparavit M. Ed. Regenbrecht I. U. D.; 3. Pro Conventu Wratisl. s. Antoni de Padua ord. min. s. Francisci Reformat. Aº 1678.

Cechy fizyczne

Materiał: papier

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Sygnatura obecna: Inc. 154.