Druk:
Cystersi, Pelplin (św. Stanisław bp i m.), Legenda Aurera

Wprowadzono: 12.02.2016 11:04 | Ost. aktualizacja: 12.02.2016 11:04 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Iacobus de Voragine

Tytuł/tytuły: Legenda Aurera

Miejsce wydania: Bazylea

Drukarnia: Nicolaus Kessler

Data publikacji: 1486 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Liber B. M. in Pelplin; 2. Alumnat zu Breslau.

Losy po kasacie: Bibl. Alumnatu Seminarium Duchownego we Wrocławiu

Cechy fizyczne

Materiał: papier

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

Sygnatura obecna: XV.207