Druk:
Kapucyni, Nysa (św. Franciszek z Asyżu), Decretales. Cum glossa Bernardi Parmensis

Wprowadzono: 12.02.2016 11:04 | Ost. aktualizacja: 12.02.2016 11:04 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Grzegorz IX, papież

Tytuł/tytuły: Decretales. Cum glossa Bernardi Parmensis

Miejsce wydania: Bazylea

Drukarnia: Michael Wenssler

Data publikacji: 1478 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Hunc librum Decretalium Gregorii IX. Vetusti characteris dono dedit Monasterio Capucinorum Nisseni Wolfgangus Georgius de Falckenstain, orate pro eo, An. 1676, 29 Octobr.; 2. Ex Bibliotheca Gymnasii Nysseni.

Losy po kasacie: Bibl. Gimnazjum w Nysie

Cechy fizyczne

Materiał: papier

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

Sygnatura obecna: XV.263