Druk:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Żagań (Wniebowzięcie NMP), Qvaestio Vexata, Ac plusquam integro saeculo agitata, & nunquam ab Aduersarijs soluta, Vbinam Terrarvm Ac Gentivm Fverit Ante Lvthervm, Zwinglivm, Et Calvinvm, Protestantivm Ecclesia. Auctore Lavrentio Forero Soc. Jesv, SS. Theologiae Doctore

Wprowadzono: 14.04.2016 14:04 | Ost. aktualizacja: 14.04.2016 14:04 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Forer, Laurenz

Tytuł/tytuły: Qvaestio Vexata, Ac plusquam integro saeculo agitata, & nunquam ab Aduersarijs soluta, Vbinam Terrarvm Ac Gentivm Fverit Ante Lvthervm, Zwinglivm, Et Calvinvm, Protestantivm Ecclesia. Auctore Lavrentio Forero Soc. Jesv, SS. Theologiae Doctore

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Amberg

Drukarnia: Apud Georgium Haugenhofer

Data publikacji: 1653 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Aegidio Felix p.t. Sacellano Hatzfelde.; 2. Controversistae hic mihi dono datus a Clarissimo Domino Doctore Joanne Stephano Thollio J.C.Die 11 Januarij 1666.; 3. Ex libris Christophori Juliani Angstleben Can.Regul Sagani ad D.Virginem.; 4. Carolus Josephus Marx die 26 Aprilis 1685.; 5. Ex Legato Admodum Reverendi Domini Andreae Hentschkers Parochi in Aubrij.; Ex Libris Andreae Antonij Hentschkers pt. Capellani in Hochkirchen 1697; 6. Carmeli Wohlaviae 1729.; Aus der Bibliothek des Karmeliter Klosters zu Wohlau. [exlibris]; 7. Ex Bibliothecag.Univers.Vratisl. [pieczęć] Th.propaed.Oct.1765.

Losy po kasacie: 1. RP (Carolus Josephus Marx 1685 r.); 2. RP (Andreae Antonij Hentschkers Parochus in Aubrij; pt. Capellanus in Hochkirchen 1697 r.); 3. Karmelici – Wołów 1729 r.; 4. BU Wrocław.

Uwagi:

Zanim druk trafił do klasztoru był w posiadaniu: 1. RP (Aegidius Felix p.t. Sacellanus Hatzfelde); 2. RP (Doctor Joannes Stephanus Thollio J.C. 1666 r.); 3. RP (Christophor Julian Angstleben Can.Regul Sagani ad D.Virginem).

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 467926