Druk:
Dominikanie, Opole (MB Bolesna, św. Wojciech), Compendium Totius Doctrinae Christianae, Avctore Reuer. P.F. Joanne A S.Thoma S.Th. Mag. Ord. Praedic., ex Cathedr. Primario Universit. Complutensis, Catholicae Majestatis a Sacris Confessionibus &c. [...]

Wprowadzono: 14.04.2016 15:21 | Ost. aktualizacja: 14.04.2016 15:21 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Juan de Santo Tomás

Tytuł/tytuły: Compendium Totius Doctrinae Christianae, Avctore Reuer. P.F. Joanne A S.Thoma S.Th. Mag. Ord. Praedic., ex Cathedr. Primario Universit. Complutensis, Catholicae Majestatis a Sacris Confessionibus &c. [...]

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Wenecja

Drukarnia: Apud Aloysium Pavinum

Data publikacji: 1693 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Ad usum Fratris Wenceslai Men... S.O.Prov.Conventus Oppoliensis.; 2. Ad usum Alexandri Rentz S.O.Pr.; 3. Anno 1720 Mense 7-bri datus a Fratre Ceslao Riesman Fratri Clementi Schmid.; 4. Ex Bibliotheca FF:Ord.Praedicat.Wratisl.ad S.Adalb. [exlibris]; 5. Ex Bibliotheca Reg.Univers.Vratisl. [pieczęć] Theol.pract.III.Duod.161.

Losy po kasacie: 1. RP (Alexander Rentz OP); 2. RP (Ceslaus Riesman; Clementus Schmid. 1720 r.); 3. Dominikanie Wrocław; 4. BU Wrocław

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 467373