Druk:
Benedyktynki, Przemyśl, Theologia Zakonna Człowieka zakonnego Ucząca. Iako przez Medytacye, Bogomyślność... Do miłey z Bogiem konwersaciey przyjść... może.: Polskim ięzykiem dla sposobnieyszego osób zakonnych zażywania./ Od X. Daniela Bryknera... po trzeci raz Przedrukowana

Wprowadzono: 15.04.2016 11:19 | Ost. aktualizacja: 15.04.2016 11:19 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Brykner, Daniel

Tytuł/tytuły: Theologia Zakonna Człowieka zakonnego Ucząca. Iako przez Medytacye, Bogomyślność... Do miłey z Bogiem konwersaciey przyjść... może.: Polskim ięzykiem dla sposobnieyszego osób zakonnych zażywania./ Od X. Daniela Bryknera... po trzeci raz Przedrukowana

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: w Drukarni Kazimierza Jakowskiego Typografa

Data publikacji: 1769 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Scholastyka Kowalska ZOSB.

Losy po kasacie: 1. BKBen.f Lwów; 2. ABen.f Krzeszów.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Benedyktynek Lwowskich w Krzeszowie

Źródła opracowań (w tym bibliografia)