Druk:
Benedyktynki, Staniątki (św. Wojciecha), Porządek Nowicyatu Z Reguły S. Oyca Naszego Benedykta zebrany y sporządzony... Roku Pańskiego 1605. - Potwierdzony Naprzod w Lublinie w Drukarni Pawła Konrada Roku Pańskiego 1635. Teraz... Przedrukowany

Wprowadzono: 15.04.2016 11:19 | Ost. aktualizacja: 15.04.2016 11:19 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Tytuł/tytuły: Porządek Nowicyatu Z Reguły S. Oyca Naszego Benedykta zebrany y sporządzony... Roku Pańskiego 1605. - Potwierdzony Naprzod w Lublinie w Drukarni Pawła Konrada Roku Pańskiego 1635. Teraz... Przedrukowany

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Sandomierz

Drukarnia: w Drukarni Soc: Jesu

Data publikacji: 1737 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Z biblio. klasz. Staniąteckiego [XX w.]; 2. pieczątka "Opactwo PP. Benedyktynek. Krzeszów pow. Kamienna Góra".

Losy po kasacie: 1. BKBen.f Lwów; 2. ABen.f Krzeszów.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Benedyktynek Lwowskich w Krzeszowie

Źródła opracowań (w tym bibliografia)