Druk:
Jezuici, Nieśwież (Boże Ciało), O postepowaniu W Doskonałości i cnotach zakonnych/napisanym od W. X. Alfonsa Rodriciusza... Część trzecia. Mówi o Cwiczeniu się w cnotach do stanu Zakonnego należących...: Wytłumaczonym na Polski Język Przez W. X. Baltazara Dankwarta Societatis Iesu...

Wprowadzono: 15.04.2016 11:19 | Ost. aktualizacja: 15.04.2016 11:19 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Rodriquez, Alonso

Tytuł/tytuły: O postepowaniu W Doskonałości i cnotach zakonnych/napisanym od W. X. Alfonsa Rodriciusza... Część trzecia. Mówi o Cwiczeniu się w cnotach do stanu Zakonnego należących...: Wytłumaczonym na Polski Język Przez W. X. Baltazara Dankwarta Societatis Iesu...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Wilno

Drukarnia: w Drukarni Akademickiey Societatis Iesu

Data publikacji: 1698 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Probationis Neswisiensis Soctis Jesu; 2. Collegii Dyneburgen Societatis Jesu; 3. pieczątka "Opactwo PP. Benedyktynek. Krzeszów pow. Kamienna Góra".

Losy po kasacie: 1. Jezuici - Dyneburg; 2. BKBen.f Lwów; 3. ABen.f Krzeszów.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Benedyktynek Lwowskich w Krzeszowie

Źródła opracowań (w tym bibliografia)