Druk:
Karmelici bosi, Nowy Wiśnicz (Najśw. Zbawiciel), Zywot Błogosławionego Jana Franciszka Regis, Societatis Jesu Wyznawcy: z różnych życia Jego pisarzow zebrany y na pierwszą Uroczystość Beatyfikacyi Wydany/ przez iednego Societatis Jesu Kapłana [Aleksandra Nieprskiego]...

Wprowadzono: 15.04.2016 11:19 | Ost. aktualizacja: 15.04.2016 11:19 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Nieprski, Aleksander

Tytuł/tytuły: Zywot Błogosławionego Jana Franciszka Regis, Societatis Jesu Wyznawcy: z różnych życia Jego pisarzow zebrany y na pierwszą Uroczystość Beatyfikacyi Wydany/ przez iednego Societatis Jesu Kapłana [Aleksandra Nieprskiego]...

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: w Drukarni Franciszka Cezarego

Data publikacji: 1716 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Conventus Visnicensis Carmelitani Discalceatorum; 2. pieczątka "Opactwo PP. Benedyktynek. Krzeszów pow. Kamienna Góra".

Losy po kasacie: 1. BKBen.f Lwów; 2. ABen.f Krzeszów.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Benedyktynek Lwowskich w Krzeszowie

Źródła opracowań (w tym bibliografia)