Druk:
Norbertanki, Imbramowice (św. Piotr i Paweł), Krol Bolesny Iezus Christus./ Przez X. Marcina Hinczę... opisany. Przydana iest zabawa przy mszey... Już po trzeci raz... przedrukowany

Wprowadzono: 15.04.2016 11:19 | Ost. aktualizacja: 15.04.2016 11:19 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Hińcza, Marcin

Tytuł/tytuły: Krol Bolesny Iezus Christus./ Przez X. Marcina Hinczę... opisany. Przydana iest zabawa przy mszey... Już po trzeci raz... przedrukowany

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: W Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka

Data publikacji: 1645 r.

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. JMS Izabelle Głębockiey Podczaszanki kalyskiey ta xiąska. J. GDK. GZBO; 2. Jadwiga Ludwika sługa boga; 3. Anna Konstanta Wolska Z. R.O. S. B.; 4. Joanna Konegunga Kotoska sługa y Niewolnica Naswientszy Matki; 5. Anna Koncka y sługa; 6. "Pieczęć Konwentu Panien Benedyktynek Lwowskich"; 7. pieczątka "Opactwo PP. Benedyktynek. Krzeszów pow. Kamienna Góra".

Losy po kasacie: 1. BKBen.f Lwów; 2. ABen.f Krzeszów.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Benedyktynek Lwowskich w Krzeszowie

Źródła opracowań (w tym bibliografia)