Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Wrocław (św. Bernardyn ze Sieny), Digestum vetus tomus primus. Ex Pandectis Florentinis olin Pisanae dicebantur, quoad eius sieri potuit, repraesentatus: Commentariis Accursii, et multorum insuper aliorum tam veterum quam neotericorum Iureconsultorum scholiis atque obseruantionibus illustratus. Epirramma Graecum Pandectis Florentinis praefixum: […]. Hos versus Latine reddit And. Alciatus Praetermissiorum. ij. circa principium

Wprowadzono: 15.04.2016 11:20 | Ost. aktualizacja: 15.04.2016 11:20 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Alciato, Andera

Tytuł/tytuły: Digestum vetus tomus primus. Ex Pandectis Florentinis olin Pisanae dicebantur, quoad eius sieri potuit, repraesentatus: Commentariis Accursii, et multorum insuper aliorum tam veterum quam neotericorum Iureconsultorum scholiis atque obseruantionibus illustratus. Epirramma Graecum Pandectis Florentinis praefixum: […]. Hos versus Latine reddit And. Alciatus Praetermissiorum. ij. circa principium

Miejsce wydania: Paryż

Drukarnia: Apud Guilelmum Merlin in pnte Numulariorum, et Guilelmum Desboys sub Sole aureo, ac Sebastianum Niuellium sub Ciconiis, via Iacobea

Data publikacji: 1665 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Na okładce: C F V S 1566; 2. : G T D B F; 3. Emericus Forguch filio chariss: sp: at May. D. Georgio Turzoi ex suis libris, memoriae amori grergo D. D. 1596; 4. Georgius Turzo de Bizlonfalwa (?) comes Coa... Armns Anno 1596; 5. J. S. et S. F. M. Fridericus Wogsta l: baro de Berdungoay et Koliczinu... mąpą 1630; 6. Conventus Szakolizensis Fratrum Minorum Reformatorum. Aus der Bibliothek der Franziskaner zu Breslau [exlibris]; 7. Ex Bibliothecae Reg. Univers. Vratisl. [pieczęć] Jurispr. II. Fol. 128

Uwagi:

Oprócz języka głównego również: greka

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 463443