Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Wrocław (św. Bernardyn ze Sieny), Discursus praedicabiles, viridarium sacrarum concionum a dominica in albis usque ad dominicam Adventus, ex plantis Sacrae Scripturae, Doctrina SS. Patrum, aliorumque Auctorum, tam sacrorum, quam profanorum ad virtutes et mores plantandos consitum. Opus omnium animarum pastoribus ac concionatoriubus summe necessarium

Wprowadzono: 15.04.2016 11:20 | Ost. aktualizacja: 15.04.2016 11:20 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Paoletti, Agostino

Tytuł/tytuły: Discursus praedicabiles, viridarium sacrarum concionum a dominica in albis usque ad dominicam Adventus, ex plantis Sacrae Scripturae, Doctrina SS. Patrum, aliorumque Auctorum, tam sacrorum, quam profanorum ad virtutes et mores plantandos consitum. Opus omnium animarum pastoribus ac concionatoriubus summe necessarium

Miejsce wydania: Kolonia

Drukarnia: Apud Joannem Busaeum Bibliopolam, sub Monocerote

Data publikacji: 1664 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pro Conventu Wrat. Ord. S. Franc. Reform. 1678 – Aus der Bibliothek der Franziskaner zu Breslau -ekslibris]; 2. Ex bibliotheca Reg. Univers. Vratisl. [pieczęć] Ascet. II. Qu. 436

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 479399