Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Wrocław (św. Bernardyn ze Sieny), Messaenensis sanctorale seu in Euangelia Sanctorum, Festorumque de Tempore per totum Annum occurrentium discursus selectissimi varys exquisitarum moralium Observationum additionibus Illustrati. Opus Sane omnibus Verbi Divini Concionatoribus longe utilissimum, nunc primum Iuris publici factum et editum

Wprowadzono: 15.04.2016 11:20 | Ost. aktualizacja: 15.04.2016 11:20

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: Calamato, Alessandro

Tytuł/tytuły: Messaenensis sanctorale seu in Euangelia Sanctorum, Festorumque de Tempore per totum Annum occurrentium discursus selectissimi varys exquisitarum moralium Observationum additionibus Illustrati. Opus Sane omnibus Verbi Divini Concionatoribus longe utilissimum, nunc primum Iuris publici factum et editum

Miejsce wydania: b. m. w.

Drukarnia: b. o. w.

Data publikacji: [b.r.]

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pro Conventu Wratisl. Ord. Min. Reform. S. Antonij de P. Anno 1678; 2. Ex Bibliotheca Reg. Univers. Vratisl. [Piecz.] Ascet. III. Qu. 71

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 482631