Druk:
Kapucyni, Wrocław (św. Jadwiga Śl.), Decretales Greorgii noni pontificis cum epitomis, divisionibus, et glosis ordinariis, una cum additionibus nouissime, recognitae et infinitis prope mendis purgatae studio et industria clarissimi Iureconsulti VV. doct. celebrimi, et in supremo Galliae senatu Patroni consultissimi superfluis et inutilibus expunctis. Quibus praeter haec praeclarae, et decisiuae Annotationes omnibus tam in schola, uam in foro, in theorea et in praxi accesserunt

Wprowadzono: 15.04.2016 11:20 | Ost. aktualizacja: 15.04.2016 11:20 | Autor opisu: Paula Zawisza

Dotyczy

Rodzaj: dotyczące konkretnego klasztoru

Informacje podstawowe

Kategoria: druk

Autor / autorzy: a. n.

Tytuł/tytuły: Decretales Greorgii noni pontificis cum epitomis, divisionibus, et glosis ordinariis, una cum additionibus nouissime, recognitae et infinitis prope mendis purgatae studio et industria clarissimi Iureconsulti VV. doct. celebrimi, et in supremo Galliae senatu Patroni consultissimi superfluis et inutilibus expunctis. Quibus praeter haec praeclarae, et decisiuae Annotationes omnibus tam in schola, uam in foro, in theorea et in praxi accesserunt

Miejsce wydania: Lyon

Drukarnia: Apud Hugonem a Porta, et Antonium Vincentium

Data publikacji: 1559 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. … [odcięta]; 2. Loci P. P. Capucin. Wratislaviae; 3. Aus der Bibliothek des Kappuziner-Klosters zu Breslau [Ekslibr.]; 4. Ex Bibl. Reg. Univers. Vratisl. [Piecz.] Jus. can. II. Qu. 32

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Sygnatura obecna: 459465